Taisyklės 

PIRKIMO SĄLYGOS

UAB "UAB Raganų puota" elektroninės parduotuvės prekių pirkimo - pardavimo taisyklės:

Sąvokos:

Prekė - tai paprastos ir specialios prekės.

Specialios prekės - tai ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, kurių pirkimui reikalingas leidimas, išduodamas teritoriniame Policijos komisariate (Pagal LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą).

Paprastos prekės - visos kitos prekės, kurių įsigijimui yra nereikalingas policijos leidimas.

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato asmens įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau - Pirkėjas) ir UAB Raganų puota (toliau - Pardavėjas) teises, pareigas ir atsakomybę.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

1.3.1 veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. juridiniai asmenys;

1.4 Pirkėjas gali pirkti UAB ,,Raganų puota" elektroninėje parduotuvėje šiais būdais:

1.4.1 internetu UAB ,,Raganų puota" elektroninėje parduotuvėj www.medzioklis.com.

1.4.2 internete nurodytu UAB ,,Raganų puota" telefono numeriu pateikiant užsakymo duomenis.

1.5. Apribojimai taikomi Specialių prekių įsigijimui:

1.5.1. Specialios paskirties prekės internetu neparduodamos, jas galima įsigyti tik fizinėse parduotuvėse.

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir asmeniškai priimti užsakytas prekes.

2.2. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu, pažymėjęs varnelę, kad "Susipažinau su prekių pirkimo - pardavimo UAB ,,Raganų puota" elektroninėje parduotuvėj www.medzioklis.com taisyklėmis ir su jomis sutinku". Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

2.3. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų apsipirkimo formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba neaptarnauti kliento.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės apsipirkimo formoje.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

3.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

3.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

3.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu jis įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuriam toji aplinkybė daro įtaką sutarties įvykdymui.

3.8. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas laiku pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui nesutikus, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus.

4. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

4.1. Prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

4.2. Mygtuko ,,Patvirtinti užsakymą" paspaudimas negarantuoja prekių rezervacijos. Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje susipažinęs su Taisyklėmis, suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs mokėjimo būdą, paspaudęs mygtuką "Užsakyti", atlikęs mokėjimą, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas gauna Pardavėjo patvirtinimą el. paštu apie vykdomą užsakymą, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

4.3. Jeigu Pardavėjas nepatvirtina užsakymo, pinigai už Prekes nedelsiant grąžinami Pirkėjui.

4.4. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

4.5. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

4.5.1. Atsiskaitymas banko pavedimu - tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą. Mokėjimas privalo būti atliktas per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo užsakymo patvirtinimo sistemoje. Kitu atveju užsakymas yra atšaukiamas.

4.5.2. Atsiskaitymas grynaisiais kurjeriui pristačius prekę.

4.5.3. Automatizuotas atsiskaitymas Visa / Mastercard banko kortele.

4.5.4. Atsiskaitymas per Mokilizingas platformą sudarant lizingo sutartį.

4.6. Pirkėjas, pirkdamas prekę internetinėje parduotuvėje, formuodamas užsakymą, sistemoje privalo suvesti šiuos duomenis:

4.6.1. Fizinis asmuo: vardą, pavardę, el. pašto adresą, savo adresą kuriuo nori, kad būtų pristatytos prekės, telefono numerį.

4.6.2 Juridinis asmuo: įmonės pavadinimą, įmonės kodą, el. pašto adresą, buveinės adresą, telefono numerį, PVM mokėtojo kodą. Taip pat būtina užpildyti asmens, įgalioto priimti prekes duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono nr.

4.7. Pirkėjas, pirkdamas bet kokią prekę, Pardavėjo elektroninės parduotuvės sistemoje suvedus reikiamus duomenis, privalo patvirtinti pateiktų duomenų teisingumą bei tai, kad jis susipažino ir sutinka su Pardavėjo elektroninės parduotuvės prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis.

6. Prekių kokybė, garantijos

6.1. El. parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomos kiekvienos prekės aprašyme.

6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Pastaba: Ekspozicinės prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl kitų techninių priežasčių. Ekspozicinės prekės požymis pažymėtas prekės aprašyme.

6.3. Pardavėjas prekėms suteikia gamintojo skelbiamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos prekių aprašymuose (kortelėse).